Podążaj za energią

seam group logo new
follow the energy wp cover
Biały papier

Podążaj za energią

Jeden czynnik ponad wszystko definiuje śmiertelność i poważne obrażenia – i dostrzega je z wyprzedzeniem

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość udanych działań na rzecz ratowania życia i jakości życia zaczyna się od podążania za energią – kompleksowej akwizycji obiektów dla źródeł potencjalnie śmiercionośnej energii.

Pomimo przełomów sprzed ponad dziesięciu lat, które podkreślają odmienny charakter ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń (FSI lub SIF) w porównaniu z incydentami o mniejszym znaczeniu, najgorsze wypadki pozostają uparcie odporne na zapobieganie. Wzorce występujące w kolejnych latach dodatkowo potwierdziły te istotne ustalenia i pokazały trudności, z jakimi zmaga się większość zespołów przywódczych, ucząc się od nich.

W niniejszej Białej Księdze omawiamy historyczne wyzwania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w rozwiązywaniu problemów związanych z ekspozycją na FSI, a także omawiamy osiem etapów identyfikacji, oceny, przewidywania i zarządzania, w jaki sposób można uniknąć zdarzeń FSI w aktywach uprzemysłowionych.

Pobierz darmowe pobieranie już dziś

© Copyright 2021 Seam Group. All Rights Reserved.   |   Visit Website