Konserwacja

utrzymanie wydajności

Dowiedz się jaki powinien być Twój plan optymalizacji konserwacji

Podstawą skutecznego programu zarządzania aktywami jest prewencyjne utrzymanie ruchu: wysiłki, ludzie, zasoby, narzędzia, procesy, dokumentacja i strategia, którą organizacja wykorzystuje, aby utrzymać aktywa w całym obszarze działania firmy w stanie najwyższej wydajności – oraz aby przywrócić je do tego punktu tak szybko, jak to możliwe, gdy wystąpią nieoczekiwane zdarzenia.

W SEAM Group, nasze podejście One SEAM, One Solution jest zbudowane na fundamencie konserwacji prewencyjnej. Tylko najlepiej utrzymane aktywa działają niezawodnie i utrzymują poziom bezpieczeństwa niezbędny do uniknięcia obrażeń, przestojów i wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów. B Skupiając się na utrzymaniu ruchu w połączeniu z bezpieczeństem i niezawodnością, nasz zespół identyfikuje i rozwiązuje wyzwania związane z powszechnymi problemami, takimi jak:

 • Braki w umiejętnościach i wiedzy pracowników
 • Narażenia bezpieczeństwa przy pracach nieplanowanych
 • Niewystarczająca kontrola kosztów
 • Nieefektywna lub niepełna strategia prewencyjnego utrzymania ruchu
 • Konserwacja reaktywna – tj. tryb gaszenia pożaru
 • Nadmierne zaległości w zleceniach prac serwisowych

Wykorzystaj korzyści płynące z efektywnej strategii

Skupiając się na konserwacji majątku technicznego i włączając ją do ogólnej strategii optymalizacji aktywów, Twoja organizacja jest w stanie osiągnąć znaczącą poprawę wydajności, z których tylko kilka to:

 • Redukcja kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa
 • Zmniejszone ryzyko dzięki lepszej wydajności
 • Większy czas sprawności majątku technicznego i ogólna produktywność
 • Jaśniejsza i bardziej szczegółowa dokumentacja konserwacji
 • Większe zaangażowanie pracowników i lepsze przyswojenie procesów
 • Zmniejszone koszty energii dzięki redukcji problemów z wydajnością majątku technicznego
 • Zmniejszone koszty zarządzania zapasami

Zobacz, jakie możliwości są dostępne w ramach zintegrowanego podejścia do optymalizacji aktywów energetycznych.

Jeśli jesteś zmęczony ciągłymi awariami Twojego majątku technicznego, nadszedł czas na zmiany. W SEAM Group naszym celem jest tworzenie bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego świata. A to zaczyna się od proaktywnego, zintegrowanego podejścia do konserwacji aktywów. Oferujemy najbardziej kompleksowy zakres usług związanych z zarządzaniem majątkiem technicznym: doradztwo i szkolenia dla pracowników, inspekcje i ocenę aktywów oraz usługi instalacyjne i naprawcze zarówno dla aktywów, jak i obiektów. A wszystko to jest wspierane przez wiodącą w branży technologię i narzędzia analityczne, które zapewniają zarówno szczegółową interpretację jak i ogólną ocenę.

Jesteśmy gotowi pomóc w realizacji Twoich celów związanych z optymalizacją majątku technicznego.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze sprawdzone podejście do pracy na rzecz Twojego sukcesu.