Rozwój i optymalizacja konserwacji planowej w praktyce | Europa

Rozwój i optymalizacja konserwacji planowej w praktyce (Europa)

Czas trwania szkolenia: 3 dni + zalecane warsztaty online dla Twojej organizacji

Nabór otwarty/miejsca wydarzeń publicznych: Niemcy (Berlin), Hiszpania (Madryt), Włochy (Mediolan), Rumunia (Bukareszt), Czechy (Praga)

To szkolenie w zakresie rozwoju i optymalizacji konserwacji planowej zostało opracowane w celu dostarczenia najcenniejszych , najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania awariom zasobów i wdrażania programu konserwacji planowej w organizacjach zorientowanych na zasoby.

Kluczowe wnioski z tego szkolenia:

 1. Elementy skutecznej konserwacji planowej
 1. Praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i optymalizacji planów konserwacji planowej
 1. Jak sprawić, by organizacja ds. utrzymania ruchu generowała zyski dla Twojej firmy dzięki skutecznym planom prewencyjnym?
 1. Znajomość technik konserwacji opartej na stanie (CbM) i taktyk wdrożeniowych
Zarys szkolenia

Dzień 1

Wstęp

 1. Definicja rodzajów czynności utrzymaniowych, przegląd norm/standardów
 2. Praktyczne zrozumienie granic definicji

Dlaczego zapobiegać awariom?

 1. Zwrot dzięki konserwacji planowej
 1. Praktyczne warsztaty – oblicz zwrot dzięki rozwojowi / optymalizacji konserwacji planowej

Program konserwacji planowej

 1. Wyjaśnienie wszystkich komponentów (technicznych, organizacyjnych, finansowych, oprogramowania)
 1. Praktyczna lista kontrolna konserwacji zapobiegawczej

Dane podstawowe i krytyczność zasobów

 1. Lista kontrolna danych na temat zasobów
 1. Praktyczne wskazówki, jak zarządzać danymi na temat zasobów i aktualizować je
 1. Metodologia oceny krytyczności zasobów

Strategia konserwacji – Taktyki optymalizacji dbałości o zasoby

 1. Jak dobrać strategię utrzymania zasobów na podstawie czynników krytycznych, finansowych, organizacyjnych i technicznych?
 1. Warsztat praktyczny – Ocena krytyczności i definicja strategii utrzymania

Dzień 2

Opracowanie skutecznych planów profilaktycznych

 1. Charakterystyka mechanizmu awarii
 1. Analiza danych o awarii
 1. Ocena mechanizmu awarii i zastosowanie najskuteczniejszych zadań prewencyjnych pod względem kosztów i efektu

Rozwój prewencyjnego utrzymania ruchu / Metodologie i narzędzia optymalizacji

 1. RCM, FMEA / FMECA, MTA, SMR i wiele innych wyjaśnionych i ustrukturyzowanych, jasnych wskazówek , co zrobić, aby zrobić to z odpowiednią jakością i przy zachowaniu rozsądnych kosztów
 1. Techniki i taktyki konserwacji predykcyjnej

10-etapowy rozwój konserwacji prewencyjnej / Metoda optymalizacji

 1. Praktyczny przewodnik o tworzeniu planów prewencyjnych wraz z przykładami z wielu branż, w tym Planowane Zadania, Program Monitorowania Stanu, Plan Kalibracji itp.

Praktyczne warsztaty dotyczące opracowywania/optymalizacji planu konserwacji prewencyjnej

 1. Przykład dotyczący przemysłu naftowego i gazowego
 1. Przykład dotyczący produkcji żywności
 1. Przykład dotyczący sektora farmaceutycznego
 1. Przykład dotyczący sprzętu do wytwarzania energii
 1. Przykład związany z mediami

Dzień 3

Praktyczne warsztaty z opracowania/optymalizacji planu konserwacji planowej – kontynuacja

Podsumowanie warsztatów

CMMS / EAM do konserwacji planowej

 1. Przykładowe wykorzystanie systemu informatycznego do zarządzania zasobami i konserwacją planową
 2. Procesy utrzymania ruchu – struktura
 3. Planowanie i harmonogramowanie – warsztaty praktyczne

Warsztaty dedykowane zdarzeniom, które już miały miejsce

90 – 120 minut warsztatów do zorganizowania z uczestnikami z Twojej organizacji i innymi kluczowymi interesariuszami z zakresu zarządzania zasobami, niezawodności i utrzymania ruchu w ciągu 30 dni po wydarzeniu online

 1. Dojrzałość procesów zarządzania zasobami, niezawodnością i utrzymaniem ruchu oraz kluczowe cele
 2. Redukcja przestojów i/lub poprawa kontroli kosztów utrzymania/niezawodności w Twojej organizacji
 3. Cele konserwacji planowej dla Twojej organizacji
 4. Strategiczny plan zarządzania zasobami w Twojej organizacji
 5. Najważniejsze kroki, jakie Twoja organizacja musi podjąć dla uzyskania szybkich korzyści w ciągu 6-12 miesięcy
 6. Najważniejsze kroki, jakie Twoja organizacja musi podjąć, aby osiągnąć długoterminowe korzyści oraz zbudować systemowe podejście do zarządzania zasobami w ciągu 12+ miesięcy

Współpracujmy, aby stworzyć bezpieczniejszy i bardziej niezawodny świat

Ten kurs może być zorganizowany jako wydarzenie dedykowane Twojej organizacji lub możesz dołączyć do wydarzenia publicznego. Wypełnij formularz na tej stronie, aby zapytać o nadchodzące terminy lub zorganizować dedykowane wydarzenie dla Twojej organizacji.

Related Content

Stay Informed

Stay ahead of the curve with our latest insights, strategies, and news.  

Bądź zawsze na bieżąco

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami i wiadomościami.