Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo SEAM

Kwestie bezpieczeństwa aktywów mają daleko idące konsekwencje

Oddziaływanie z energią elektryczną wiąże się z poważnym ryzykiem. Ludzie doznają obrażeń, majatek techniczny ulegają zniszczeniu i dochodzi do awarii sprzętu. Eksplozje mają miejsce, gdy ludzie wchodzą w interakcję z energią w niekontrolowany lub nieplanowany sposób. Identyfikacja tych zagrożeń i podjęcie natychmiastowych działań w celu ich rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników, wydajności aktywów i sukcesu operacyjnego. Przykłady typowych problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy obejmują:

  • Niezidentyfikowana lub nieskuteczna identyfikacja zagrożeń
  • Brakujące lub nieużywane protokoły ryzyka krytycznego
  • Nieskuteczne lub brakujące zasady reagowania na incydenty

To nie jedyne wyzwania związane z bezpieczeństwem, które zagrażają Twojej organizacji. Brak wewnętrznych procedur, nieaktualna lub niedostępna dokumentacja szkoleniowa, a nawet luki w umiejętnościach i wiedzy pracowników wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niezidentyfikowane lub nierozwiązane kwestie bezpieczeństwa zaostrzają zagrożenia, przed którymi stoi Twoja organizacja i mogą prowadzić do wyzwań kosztowych poprzez:

  • Roszczenia o odszkodowania dla pracowników
  • Zwiększone składki ubezpieczeniowe
  • Grzywny związane z przepisami prawa i przepisami BHP
  • Utratę licencji na prowadzenie działalności

Jak rozwiązujemy wyzwania związane z bezpieczeństwem zasobów

Ekspozycja na energię jest główną przyczyną zgonów w miejscu pracy. Około 8,5% ofiar śmiertelnych jest spowodowanych porażeniem prądem. W SEAM Group nasze podejście One SEAM. One Solution identyfikuje wszystkie kwestie bezpieczeństwa i nie tylko, uwzględniając ich wpływ na wyniki finansowe i operacyjne.

Naszym celem jest odkrywanie i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa występujących w Twoim środowisku i ocena ich stanu i wydajności w miarę upływu czasu, a także w celu utrzymania pozytywnych wyników długoterminowych, oraz komunikowanie znaczenia bezpieczeństwa do pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia i kontrole. Osiągamy to poprzez pełen zakres usług doradczych, kontrolnych, naprawczych i instalacyjnych.

W SEAM Group naszym celem jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego świata optymalizując wydajność zasobów i pracowników. Jeśli szukałeś partnera do optymalizacji zasobów, który wesprze Twoją strategię bezpieczeństwa, nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym zintegrowanym podejściu do bezpieczeństwa oraz o tym, jak możemy pomóc Ci osiągnąć oczekiwaną wydajność.