Rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu

Wdrażanie proaktywnego planu utrzymania ruchu

Kluczowym elementem sukcesu Twojej działalności jest program utrzymania ruchu: ludzie, zasoby, narzędzia, procesy, dokumentacja i strategia, których używa Twoja organizacja, aby zapewnić, iż Twoje zasoby działają z najwyższą wydajnością — i przywrócić je do tego punktu najszybciej, jak to jest możliwe, gdy wystąpią nieoczekiwane incydenty.

Nasze podejście One SEAM, One Solution zbudowane jest na fundamencie doskonałości w zakresie konserwacji. Tylko najlepiej utrzymane zasoby działają niezawodnie i zapewniają poziom bezpieczeństwa pozwalający uniknąć obrażeń, przestojów i wyzwań związanych z zapewnieniem zgodności. Koncentrując się na konserwacji, a także na bezpieczeństwie i niezawodności, nasz zespół identyfikuje i rozwiązuje wyzwania związane z typowymi problemami, takimi jak:

  • Braki w zakresie umiejętności i wiedzy pracowników
  • Ryzyko bezpieczeństwa związane z nieplanową pracą
  • Niewystarczająca kontrola kosztów
  • Nieskuteczna lub niekompletna strategia konserwacji planowej
  • Konserwacja reaktywna — np. tryb gaszenia pożaru
  • Nadmierne zaległości w realizacji zleceń

Tworzenie bezpieczniejszego, niezawodnego świata

Seam Group Logo

Różnica jaką daje SEAM Group

Definicja współpracy i partnerstwa

SEAM Group to coś więcej niż dostawca rozwiązań, to strategiczny doradca, który wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i prowadzi Cię tam, gdzie chcesz dotrzeć. Odkrywamy szybkie korzyści, a jednocześnie opracowujemy i zarządzamy długoterminowymi programami, aby pomóc Ci przekroczyć założone cele w zakresie bezpieczeństwa,niezawodności i utrzymania ruchu.