Po prawidłowym wykonaniu a Analiza zagrożenia pyłem (DHA) identyfikuje złożone zagrożenia związane z pyłami palnymi i zapewnia techniki łagodzenia tych zagrożeń. Niestety, nie wszystkie DHA są tworzone jednakowo, a poważne zagrożenia są często pomijane.

Prelegent Jason Reason przedstawi minimalne wymagania, jakie powinien spełniać każdy DHA, niezależnie od typów różnych czynników (np. Sprzęt procesowy, konfiguracja przedziału budynku, rodzaje pyłów palnych itp.) Oraz minimalne wymagania dotyczące DHA, które są określone w NFPA 652 i inne obowiązujące normy dotyczące pyłów palnych NFPA.

Ta prezentacja będzie również obejmować znaczenie kwalifikacji osoby (osób) wykonującej DHA oraz to, jak osoby niewykwalifikowane mogą negatywnie wpływać na identyfikację i łagodzenie zagrożeń związanych z pyłami palnymi. Przedstawione zostaną również niektóre z najczęstszych nieprawidłowo zidentyfikowanych lub przeoczonych zagrożeń, które często występują podczas stosowania DHA.

https://www.youtube.com/watch?v=a1WcUlUud4U

Nasze podejście do bezpieczeństwa i niezawodnej pracy jest niezrównane. Dzięki inspekcjom w podczerwieni, ocenom wyładowań łukowych, konserwacji predykcyjnej i ogólnemu zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, nasi doświadczeni specjaliści zapewniają efektywne działanie obiektów, wolne od zagrożeń i bezpieczne środowisko dla personelu.