Wzmocnienie strumienia wartości dzięki odchudzeniu

Większość specjalistów ds. Biznesu i zarządzania jest zaznajomionych z podstawowymi założeniami szczupłej produkcji, nawet jeśli nie pracują w fabryce, w której zasady te zostały pierwotnie opracowane.

Jednak oszczędna konserwacja w branżach intensywnie korzystających z aktywów pozostaje koncepcją stosunkowo niezbadaną. Wdrażając szczupłe przepływy pracy konserwacyjne inspirowane oryginalną filozofią produkcji, można wyeliminować wąskie gardła w operacjach naprawczych, a tym samym wprowadzić znaczące ulepszenia w całej organizacji.

Geneza Lean Maintenance

Każdy, kto zna zasady Lean, prawdopodobnie zna jego historię kreacja i rozwój i jak odegrał kluczową rolę w rozwoju japońskiego konglomeratu Toyoty ze skromnego producenta tekstyliów do jednego z największych producentów na świecie. Podstawową koncepcją tego procesu jest mantra produktywności „just-in-time”, która wymaga skupienia się na wykonaniu dokładnej ilości pracy potrzebnej do wykonania zadania. Osiąga się to nie tylko poprzez zwiększenie prędkości, ale także poprzez redukcję strat w wielu formach: nadmiernego ruchu, mikrozarządzania, zbyt wielu części zamiennych i tym podobnych.

W świecie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa just-in-time to idealne rozwiązanie dla zespołów konserwacyjnych, naprawczych i operacyjnych, które chcą usprawnić przepływ pracy i procesy. W idealnym świecie just-in-time zespoły konserwacyjne dokładnie wiedziałyby, ile czasu, wysiłku i materiałów należy poświęcić na dany projekt. Mogliby również stale monitorować swoje wyniki, aby szukać pozostałych wąskich gardeł i jeszcze bardziej usprawniać procesy, aby odpowiednio je wyeliminować.

Dlaczego Lean ma znaczenie

Przyjęcie uproszczonego przepływu pracy w zakresie konserwacji zapewnia szereg korzyści w postaci wydłużonego czasu pracy i wydajności zasobów, a także niższych kosztów związanych z przestojami i zarządzaniem siłą roboczą. Jednak wdrażanie zasad Lean, a następnie ciągłe ich ulepszanie, jest trudnym zadaniem samo w sobie.

Z tego powodu więcej dyrektorów i menedżerów w organizacjach intensywnie korzystających z aktywów polega na partnerstwach strategicznych, aby doprowadzić piłkę do naprawdę szczupłego przepływu pracy w zakresie konserwacji. Usługa Predictive Service pomaga zespołom utrzymania ruchu przyjąć praktyki lean workflow, wykonując pełną analizę ich bieżących operacji, identyfikując luki w produktywności i opracowując symulacje, aby zrozumieć, jak pokonać te wyzwania. Zapewnia to podstawową wiedzę potrzebną do uruchomienia projektu poprawy procesu, a także umożliwia ciągłą eliminację marnotrawstwa, która stanowi podstawę filozofii lean.

Przyjęcie zasad Lean Maintenance w Twojej organizacji jest ważnym pierwszym krokiem w tworzeniu spójnego środowiska pracy. Zarejestruj się na seminarium internetowe hostowane przez nas, aby dowiedzieć się więcej o tym procesie.