Jak opanować niezawodność, bezpieczeństwo i konserwację w swojej organizacji

Sukces każdej operacji zależy od trzech dyscyplin – niezawodności, bezpieczeństwa i konserwacji. Wydajność operacyjna nie zależy tylko od tego, jak dobrze każda z dyscyplin jest wykonywana, ale także od tego, jak dobrze wszystkie trzy są zintegrowane. W naszej najnowszej białej księdze na temat Opanowanie triady wydajności: siedmioczęściowa strategia optymalizacji niezawodności, bezpieczeństwa i konserwacji omawiamy, dlaczego tak ważne jest zintegrowanie tych trzech dyscyplin i zalecamy siedem taktyk opanowania triady. Postępowanie zgodnie z przedstawioną taktyką może przekształcić przedsiębiorstwa z reaktywnych w predykcyjne, z niebezpiecznych w bezpieczne iz niepewności w pewną realizację swoich celów.

Przejrzyj zawartość białej księgi poniżej i pobierz pełną wersję teraz .

Definicja niezawodności, bezpieczeństwa i konserwacji – triada wydajności
Zanim przejdziemy do sedna tego postu, najpierw zdefiniujmy trzy dyscypliny, znane również jako triada wydajności:

  • Niezawodność to poziom pewności, że każdy komponent operacji, a ostatecznie cały system, będzie działał z wymaganymi parametrami przez określony czas.
  • Bezpieczeństwo to wiedza specjalistyczna, przezorność i poziom środków ostrożności, które zapewniają, że podczas pracy systemu nie wystąpią żadne katastrofalne zdarzenia. Bezpieczeństwo eliminuje stracony czas z powodu urazów, a także utraty produktu, mienia, szkód środowiskowych i strat kapitałowych.
  • Utrzymanie jest dyscypliną polegającą na zachowaniu w czasie jak największej części pierwotnej pojemności systemu. W związku z tym konserwacja jest integralną częścią zarządzania ryzykiem, eliminacji utraty sprzętu, wydłużenia żywotności kluczowych komponentów i maksymalizacji czasu sprawności.

Znaczenie integracji niezawodności, bezpieczeństwa i konserwacji
Każda z powyższych dyscyplin, rozpatrywana w porównaniu z innymi, jest niezbędna, ale sama w sobie niewystarczająca. Krytyczna awaria w niezawodności, bezpieczeństwie lub konserwacji może pogorszyć lub przerwać operacje i spowodować obrażenia lub śmierć ludzi. Jednak prawidłowo zintegrowane ze sobą niezawodność, bezpieczeństwo i konserwacja tworzą kompleksową i skoordynowaną strategię dla wszystkich złożonych operacji. Ta triada wydajności gwarantuje dostępność zasobów, minimalizuje nieplanowane naprawy, wykorzystuje kapitał w najbardziej efektywny sposób i optymalizuje wydajność produkcji przy bezpiecznej pracy.

Droga do opanowania triady wydajności w Twojej organizacji

W naszej pracy z działaniami w różnych branżach zidentyfikowaliśmy siedem taktyk, których skumulowanym efektem jest ulepszenie organizacji od jednej kompetencji w każdym obszarze do optymalizacji produkcji, jakości, efektywnego gospodarowania zasobami, rentowności i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Poniżej znajduje się przegląd siedmiu taktyk. Pobierz pełny raport aby dowiedzieć się, dlaczego uwzględnienie każdego z nich w strategii optymalizacji jest ważne.

  1. Kalibruj cele między dyscyplinami.
  2. Udostępniaj narzędzia i metody.
  3. Dostosuj systemy zarządzania.
  4. Stwórz ujednolicone podejście oparte na ryzyku.
  5. Wdrażaj plany łagodzące.
  6. Stwórz angażującą kulturę.
  7. Trenuj różne dyscypliny, aby tworzyć partnerstwa i współpracę.

Inwestycja warta zwrotu

Chociaż powyższa lista taktyk może wydawać się osiągalna, opanowanie Triady Wydajności nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to co najmniej dodatkowych inwestycji w każdym obszarze i zaangażowania starszego zespołu. Ale pomimo wysiłku zyski są znaczne. W większości przypadków uniknięcie tylko jednego lub dwóch poważnych incydentów powoduje, że organizacja jest metodyczna. Wyższe poziomy trwałej wydajności zazwyczaj zapewniają tego rodzaju skoordynowanej strategii wyjątkowo wysoką stopę zwrotu.

Pobierz swoją kopię Mastering the Performance Triad i uzyskaj wskazówki potrzebne do optymalizacji strategii w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i konserwacji. Dowiedz się, jak zjednoczyć i dopasować te trzy dyscypliny i zacząć dostrzegać poprawę wydajności w całej organizacji.