Wielu uważa, że inspekcje w podczerwieni są skuteczne tylko wtedy, gdy badane obwody lub systemy są pod znacznym obciążeniem elektrycznym. Chociaż obwody obciążone z pewnością będą wyraźniej wykazywać anomalię termiczną, wiąże się to z większym ryzykiem uszkodzenia i / lub nieplanowanej awarii sprzętu. W Predictive Service nasz opatentowany proces inspekcji zapewnia możliwość przeprowadzania inspekcji przy dowolnym obciążeniu, w dowolnym czasie, bez utraty jakości. Dzięki zastrzeżonym algorytmom i oprogramowaniu nasi inspektorzy mogą skutecznie wykrywać problemy termiczne przy niskim lub minimalnym obciążeniu, dając naszym klientom pewność i elastyczność w planowaniu inspekcji poza okresami szczytowymi lub krytycznymi.

Poniższy przykład przedstawia krytyczny problem termiczny wykryty w wyłączniku jednobiegunowym, w którym obwód był lekko obciążony (2 A przy 20 A). Umożliwienie przeprowadzenia inspekcji bez uwzględniania jej w czasie w przypadku dużych obciążeń lub dodawania obciążenia do obwodów było ogromną „oszczędnością” dla tego klienta, że alternatywa prawdopodobnie byłaby katastrofalna.

Podobny przykład lekko obciążonego obwodu, który spowodowałby poważny problem przy większym obciążeniu.

Aby dowiedzieć się więcej o unikalnym procesie inspekcji w podczerwieni Predictive Service, skontaktuj się z nami.