Więcej materiałów, części lub produktów pod ręką, niż obecnie potrzebuje klient

Ten szósty rodzaj odpadów można zidentyfikować fizycznie i wizualnie. (Zobacz nasze poprzednie wpisy na blogu dotyczące pierwszych pięciu z siedmiu rodzajów marnotrawstwa: nadprodukcja, transport, ruch, oczekiwanie i przetwarzanie).

Zapasy w postaci surowców, niedokończonego produktu lub części lub gotowego towaru leżącego na palecie są nakładami kapitałowymi nie dającymi dochodu. Te nagromadzenia mogą również wskazywać na problemy produkcyjne i ujawnią ukryte ograniczenia w procesie produkcyjnym. Typowe przyczyny gromadzenia się zapasów obejmują gromadzenie zapasów surowców w celu skompensowania czasu dostaw dostawców, brak przepływu pracy w toku, długie konfiguracje produktów gotowych, nadmierne czasy realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych i opóźnienia w dokumentowaniu zakupionych komponentów.

Odpady inwentaryzacyjne w PM:
  • Przewożenie zbyt wielu części zamiennych związanych z PM. Wyciąganie części PM z magazynu zamiast zamawiania ich w razie potrzeby, zły typ zadania PM.

  • Noszenie zbyt wielu części zamiennych do naprawy. Naprawianie wykrywania po znalezieniu.

  • Nie dotyczy zadania PM. Ogólne PM, podręczniki OEM, ograniczenia CMMS

  • PM, który nie może przewidzieć ani zapobiec problemowi. Reakcyjne dodanie PM z powodu nieprzyjemnego zdarzenia.

Ostatnim z 7 rodzajów marnotrawstwa w naszej serii będą Wady.